Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.W tym roku uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

• po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
• dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
• obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty dostępny na stronie www.arr.gov.pl.

/źródło: ARR/