Dodatkowy nabór

dot. Projektu „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”UWAGA!

Ogłaszamy dodatkowy nabór dla osób chcących wziąć udział w projekcie pt. „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”, osoby chętne proszone są o złożenie wniosku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce w terminie do 23.02.2016r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, niż ilość dostępnych miejsc, o pozycji ( numerze porządkowym) na liście Uczestników Projektu oraz liście rezerwowej, decydować będzie losowanie. Losowanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce w terminie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce oraz tablicach ogłoszeń co najmniej dwa dni przed datą losowania.

Uprzejmie informujemy że Urząd Gminy Kobierzyce na dzień 09.02.2016r. dysponuje 6-cioma wolnymi miejscami, w tej edycji projektu. Wnioskodawca umieszczony na liście rezerwowej może znaleźć się na liście Uczestników Projektu, w następujących przypadkach:

1) nie dojdzie do podpisania Umowy z którymkolwiek z wnioskodawców,
2) dojdzie do odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron,
3) zwiększona zostanie liczba Mieszkańców, którzy mogą zostać objęci Projektem.

UWAGA!

Zakwalifikowanie się do projektu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Realizacja projektu będzie możliwa w momencie otrzymania przez Gminę Kobierzyce dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania :

Regulamin - ikona pdf
Ankieta - ikona pdf

Wniosek - ikona pdf ikona word
Wzór umowy - ikona pdf ikona word