KPWiK Sp. z o.o.

Informujemy, że w okresie od grudnia 2015r. do lutego 2016r. dostarczyliśmy mieszkańcom i podmiotom gospodarczym działającym na terenie Gminy Kobierzyce formularze wniosków o zawarcie nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ściekówz Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , któremu zostały powierzone zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób i podmiotów, które do tej pory nie wystąpiły do KPWiK Sp. z o.o. z powyższymi wnioskami, o pilne ich złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15.03.2106 r. Biuro Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, nr telefonu 71 344 03 55, nr fax-u 71 396 37 16, e-mail: biuro@kpwik.com, adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 44

Z poważaniem
Zarząd i Pracownicy KPWiK Sp. z o.o.