20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Trasy rowerowe

Gmina Kobierzyce rozpoczęła prace, które mają doprowadzić do powstania tras rowerowych na jej terenie. Na początku należy przypomnieć , czym różnią się trasy rowerowe, od ścieżek rowerowych.

  • Stacja roweru miejskiego Wrocławia przy Alei Bielany

  • Kładka dla pieszych i rowerzystów w Ślęzie

  • Ścieżka rowerowa przy ul. Sportowej w Kobierzycach


Droga rowerowa, jest to wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym, jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych: jako część drogi publicznej, obejmującej wydzielony pas ruchu dla rowerów po obu stronach jezdni lub rzadziej kontrapasy , oraz jako część wydzieloną z dotychczasowego chodnika, nazywana też (błędnie) ścieżką rowerową. Istnieją również turystyczne trasy rowerowe – szlaki rowerowe. Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą rowerową. Turystyczne trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi. Są także ciągi pieszo-rowerowe, szczególnie w miejscach, gdzie nie można wyznaczyć odrębnych pasów z powodu braku terenu.

Trasy rowerowe w Gminie Kobierzyce w pierwszej kolejności mają połączyć tzw. Węzeł Bielański z Kobierzycami i będą przebiegały w miejscach, gdzie będzie możliwe i zasadne ich wytyczenie i poprowadzenie, po wydzielonych drogach rowerowych lub ciągach pieszo- rowerowych. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone na lokalnych drogach o niewielkim natężeniu ruchu. W obu przypadkach będziemy chcieli zadbać o to, by rowerzyści poruszali się po nawierzchni bitumicznej, zwiększającej bezpieczeństwo i komfort jazdy. Z uwagi na duży zakres planowanej inwestycji, zadanie zostało podzielone na etapy. Spowodowane jest to między innymi koniecznością uzyskania licznych uzgodnień, wymaganych przy tego typu inwestycjach (własności gruntów, przebieg infrastruktury, ewentualne kolizje z sieciami energetycznymi, czy gazowymi itp.). Koncepcja budowy tras rowerowych zakłada zapewnienie dojazdu do centrów handlowych w Bielanach Wrocławskich (w których spora ilość mieszkańców z naszej gminy jest zatrudniona), ale także chcemy umożliwić przyszłym użytkownikom tras rowerowych poznanie i skorzystanie z atrakcji turystycznych tego obszaru. Aby to zrealizować budowę trasy rozpoczniemy od miejsca, w którym istnieje już stacja wrocławskiego roweru miejskiego przy Alei Bielany. Umożliwi to mieszkańcom Wrocławia kontynuowanie jazdy dalej, aż do Kobierzyc. Liczymy na to, że skorzystają na tym również mieszkańcy naszej gminy, głównie w sektorze usługowo- handlowym ( mała gastronomia przy trasie, warsztaty naprawcze, drobne sklepiki itp.), ale przede wszystkim poprawi się dojazd do centrum miasta, w którym wielu z nich uczy się , bądź pracuje. Budowa pierwszego odcinka od ul. Czekoladowej do ul. Tęczowej w Bielanach Wrocławskich ma szansę na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)- dokumentacja techniczna tego fragmentu trasy jest właśnie wykonywana. W drugim etapie planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wzdłuż ul. Czekoladowej (droga krajowa nr 35), do ronda przy firmie AMAZON oraz wzdłuż ul. Tęczowej aż do ul. Słonecznej, gdzie nastąpi połączenie z pierwszym odcinkiem trasy. W kolejnym etapie planowane jest wybudowanie trasy wzdłuż ul. Logistycznej do ronda eliptycznego przy firmie Amazon, która w przyszłości będzie sukcesywnie przedłużana wraz z powstawaniem nowych zakładów pracy na tym terenie. Dalej rowerzyści będą mogli poruszać się po drogach gminnych o niewielkim natężeniu ruchu. Tym sposobem przejadą przez ulice: Czereśniową, Sportową, Brzozową i Chrzanowską w Domasławiu, następnie ulicami Domasławską i Kobierzycką w Chrzanowie , aż do ul. Sportowej w Kobierzycach, posiadającej już ścieżkę rowerową. Nasze plany przewidują również inne lokalizacje w gminie. Wspólnie z Powiatem Wrocławskim przy okazji przebudowy drogi wykonano kładkę pieszo- rowerową nad rzeką Ślęzą. W dalszych planach przewiduje się wbudowanie tras rowerowych łączących Kobierzyce z Pełczycami i Królikowicami. W samych Kobierzycach przy dworcu autobusowym ma powstać wiata na rowery, co umożliwi pozostawienie pojazdu w tym miejscu i dalszą podróż z wykorzystaniem autobusowej komunikacji gminnej. Na zakończenie należy wspomnieć o istniejących trasach wytyczonych wcześniej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach i wydanym przewodniku po miejscowościach Gminy Kobierzyce „Rowerem przez historię” – publikacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Z Rafałem Krasickim- Kierownikiem Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska Urzędu Gminy Kobierzyce rozmawiał – Janusz Kołodziej
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR