12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Informacja dotycząca projektu

„Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym w ostatnim czasie stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (spójnym ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), zawierającym informację, iż wytwarzanie energii w instalacjach Odnawialnych Źródeł Energii (np. mikroinstalacje fotowoltaiczne) wraz z wprowadzaniem wytworzonej energii do sieci energetycznej, w myśl przepisów unijnych może być potraktowane jako działalność gospodarcza, a co za tym idzie może stanowić konkurencję dla działalności innych podmiotów wytwarzających energię, nie ma możliwości składania przez samorządy do konkursu 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, ogłoszonego przez Instytucje Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wniosku na zasadach, na jakich planowaliśmy realizację gminnego programu.

Oznacza to, że gdyby gmina składała wniosek o dofinansowanie w obecnym konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych), nie byłoby możliwe uzyskanie dotacji w wysokości 85%, lecz zgodnie z przepisami o pomocy publicznej maksymalnie 45%.

Wobec stanowiska Ministerstwa i trwającymi ustaleniami w Urzędzie Marszałkowskim, zmuszeni jesteśmy niestety wstrzymać dalsze działania związane z gminnym programem prosumenckim. Według posiadanych informacji planowane jest ogłoszenie jeszcze w 2016r. innego konkursu umożliwiającego dofinansowanie na przewidywanym wcześniej poziomie. Zasady tego konkursu nie są jednak jeszcze znane. Mając powyższe na uwadze losowanie związane z przeprowadzonym naborem dodatkowym zostaje odwołane. Kolejne informacje podamy po ich uzyskaniu z instytucji finansujących.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

ikona pdf
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR