15
czerwiec 2024, sobota
IMIENINY: Wita, Jolanty, Witolda

TERAZ
słabe opady deszczu
18°
DZIŚ
słabe opady deszczu
18°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Zespół ds Rewitalizacji

W dniu 22.04.2016r zarządzeniem nr RINiŚ.0050.1.0082.2016 Wójta Gminy Kobierzyce, powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, który jest organem konsultacyjnym Wójta Gminy Kobierzyce w zakresie rewitalizacji. Na członków zespołu powołani zostali przedstawiciele: Rady Gminy Kobierzyce, Urzędu Gminy Kobierzyce, służb mundurowych, instytucji kultury, instytucji edukacji, instytucji opieki społecznej, organizacji skupiających przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Zespół ds. Rewitalizacji został powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR