18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie duże
21°
DZIŚ
zachmurzenie duże
21°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

NSP 2021

w Obiektach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ)

Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmujący wszystkich mieszkańców Polski, w tym osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania (OZZ). Uzyskanie informacji o osobach przebywających w OZZ jest kluczowe do opracowania pełnej informacji o liczbie i strukturze ludności Polski. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy potrzebnej do opracowania wielu strategii i programów rozwojowych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia, w tym osób starszych, bezdomnych oraz uczących się i studiujących.

Wszystkie dane o obiekcie i jego mieszkańcach, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00, przekazywane są przez zarządzającego obiektem. Dotyczy to również mieszkań chronionych, pracowniczych, wspieranych itp.

Udział w spisie jest obowiązkowy

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu w obiektach zbiorowego zakwaterowania (OZZ) jest art. 3 pkt 3 oraz pkt 19 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, z późn. zm.).

Jak spełnić obowiązek spisowy?

Aby spełnić obowiązek spisowy i przekazać informacje o osobach przebywających w obiekcie należy uzyskać dostęp do aplikacji spisowej. W tym celu trzeba dokonać aktywacji konta dla obiektu na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ozz z wykorzystaniem loginu podanego w części adresowej listu, a następnie wygenerować własne hasło. Po zalogowaniu do aplikacji i sprawdzeniu poprawności danych adresowych oraz rodzaju i nazwy obiektu widocznych w aplikacji, należy wypełnić informacje o osobach w nim przebywających. Aplikacja umożliwia również przesłanie pliku w formie załącznika, w którym zawarto wymagane dane o osobach przebywających w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Wzór załącznika oraz dodatkowe informacje, w tym o sposobie logowania oraz wypełnienia formularza, dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ozz.

Ważne jest, aby zachować login podany w liście, który jest konieczny do aktywacji konta. W przypadku problemów z realizacją obowiązku spisowego mogą Państwo skorzystać z pomocy dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 i łącząc się z konsultantem.

Zapewniam, że przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

Z poważaniem
dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR