NSP 2021

w Obiektach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ)

Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmujący wszystkich mieszkańców Polski, w tym osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania (OZZ). Uzyskanie informacji o osobach przebywających w OZZ jest kluczowe do opracowania pełnej informacji o liczbie i strukturze ludności Polski. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy potrzebnej do opracowania wielu strategii i programów rozwojowych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia, w tym osób starszych, bezdomnych oraz uczących się i studiujących.

Wszystkie dane o obiekcie i jego mieszkańcach, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00, przekazywane są przez zarządzającego obiektem. Dotyczy to również mieszkań chronionych, pracowniczych, wspieranych itp.

Udział w spisie jest obowiązkowy

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu w obiektach zbiorowego zakwaterowania (OZZ) jest art. 3 pkt 3 oraz pkt 19 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, z późn. zm.).

Jak spełnić obowiązek spisowy?

Aby spełnić obowiązek spisowy i przekazać informacje o osobach przebywających w obiekcie należy uzyskać dostęp do aplikacji spisowej. W tym celu trzeba dokonać aktywacji konta dla obiektu na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ozz z wykorzystaniem loginu podanego w części adresowej listu, a następnie wygenerować własne hasło. Po zalogowaniu do aplikacji i sprawdzeniu poprawności danych adresowych oraz rodzaju i nazwy obiektu widocznych w aplikacji, należy wypełnić informacje o osobach w nim przebywających. Aplikacja umożliwia również przesłanie pliku w formie załącznika, w którym zawarto wymagane dane o osobach przebywających w obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Wzór załącznika oraz dodatkowe informacje, w tym o sposobie logowania oraz wypełnienia formularza, dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ozz.

Ważne jest, aby zachować login podany w liście, który jest konieczny do aktywacji konta. W przypadku problemów z realizacją obowiązku spisowego mogą Państwo skorzystać z pomocy dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 i łącząc się z konsultantem.

Zapewniam, że przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

Z poważaniem
dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego