Podlewanie Ogrodów

w okresie letnim 
Szanowni Państwo,  

W okresie letnim, szczególnie w trakcie dni o podwyższonych temperaturach następuje zwiększony pobór wody na cele podlewania przydomowych terenów zielonych, co powoduje znaczny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, tym samym uniemożliwiając wszystkim prawidłowe korzystanie z wody.  

Przypominamy, że zgodnie z wydanymi przez KPWIK warunkami technicznymi dla wszystkich naszych klientów:  

podlewanie ogrodów powinno się odbywać w godzinach od 23:00 do 6:00.  

Przestrzeganie w/w godzin podlewania nie będzie zakłócało dostaw wody, szczególnie dla pozostałych mieszkańców. Zastosowanie się Państwa do powyższych zapisów zapewni wszystkim naszym Odbiorcom prawidłowe zaopatrzenie w wodę i odpowiednie standardy sanitarne.  

Problem niedoborów wody ma już niestety skalę globalną i nie występuje tylko na terenie naszej Gminy.  

Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie liczne działania inwestycyjno-modernizacyjne, których zrealizowanie przyniesie wymierne korzyści i podwyższenie standardu świadczonych przez nas usług dla wszystkich naszych Odbiorców.  

Liczymy na Państwa zrozumienie oraz racjonalne korzystanie z wody, która jest naszym wspólnym dobrem i o którą wspólnie powinniśmy dbać.