12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
bezchmurnie
20°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Wyprawka szkolna 2015/2016

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w:

  • fot. M. Mazurkiewicz


• klasach III szkoły podstawowej,
• klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klasach IV technikum,
• także do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:
- szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV,
- gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
- szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV,
- ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I,
- ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,
- ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV,
- liceów plastycznych.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna". Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia.

Wysokość pomocy w ramach programu:
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" wynosi:
do 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
do 445 zł - dla ucznia klasy IV technikum. Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych jest uzależniona od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 4 września 2015 r. Szczegółowe informacje w szkołach, na stronie internetowej Gminy Kobierzyce oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR