Zebranie Wiejskie w Tyńcu Małym - 03.09.2015 r.Dnia 3 września (czwartek) 2015 roku, godzina 19.00
w Świetlicy Wiejskiej w Tyńcu Małym odbędzie się Zebranie Wiejskie 
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II Zebrania Wiejskiego, powitanie zebranych
 2. Wybór sekretarza II ZW
 3. Przyjęcie protokołu z I ZW
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji funduszu sołeckiego w 2015 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem
 7. Podjęcie uchwały II ZW w sprawie zmiany wydatków funduszu sołeckiego na 2015 r.
 8. Plan wydatków Sołectwa ze środków funduszu sołeckiego na 2016 r.
 9. Dyskusja nad planem wydatków na 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały II ZW w sprawie sposobu wydatkowania środków funduszu sołeckiego na 2016 r.
 11. Sprawy bieżące Sołectwa
 12. Zapytania i sprawy różne
 13. Zakończenie II Zebrania Wiejskiego