Ksiądz Prałat Aleksander Brandt Honorowym Obywatelem Gminy Kobierzyce

W trakcie uroczystej Mszy Świętej z okazji Dożynek Gminy Kobierzyce, w dniu 30 sierpnia br. Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przekazał na ręce przedstawiciela rodziny uhonorowanego pośmiertnie Ks. Prałata Aleksandra Brandta, Zdzisława Biernackiego,  Akt  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce” oraz statuetkę.
Tytuł został nadany na podstawie uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr X/128/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku. „Ksiądz Prałat Aleksander Brandt żył w latach 1926 – 2009. Od roku 1970 był proboszczem parafii w Wierzbicach. W tym czasie Kobierzyce były jedynie filią parafii wierzbickiej. Dzięki jego staraniom na początku wybudowano plebanię w Kobierzycach, w której odbywały się m.in. lekcje religii. W 1981 roku został pierwszym proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kobierzycach. Ks. Aleksander Brandt rozpoczął pracę związaną z budową nowego kościoła. Potrafił zjednoczyć i zaangażować społeczność parafialną w budowę nowej świątyni. 2 września 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła, w trackie której ksiądz Aleksander Brandt otrzymał tytuł Prałata. W uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, a ceremonii konsekracji nowego kościoła parafialnego dokonał kardynał Henryk Gulbinowicz. Ksiądz Prałat Aleksander Brandt zawsze służył pomocą, szczególnie osobom ubogim, skrzywdzonym i potrzebującym wsparcia duchowego. Był skromny, odznaczający się wielką pobożnością, dzięki czemu gromadził wokół siebie dzieci, młodzież i starszych. Będąc już na emeryturze głosił dalej Słowo Boże i niósł pomoc materialną osobom mieszkającym na wschodzie. Do końca swoich dni pozostał w szczerych i dobrych relacjach z parafianami.”