18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
24°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
23°
JUTRO
bezchmurnie
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie

Nr RINiŚ.0050.2.0025/15
Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2015 r. do 01 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska przy al. Pałacowej 1 w Kobierzycach, w pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce pod adresem: www.ugk.pl. W/w dokumenty (tj. projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce” oraz prognoza oddziaływania na środowisko), zostaną zamieszczone na wskazanej stronie internetowej w terminie od 11 września 2015 r. do 1 października 2015 r.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać (we wskazanym wyżej terminie):

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1; 55-040 Kobierzyce,
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Kobierzyce ” na adres:info@ugk.pl,
3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kobierzyce przy al. Pałacowej 1 w Kobierzycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Kobierzyce. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Informacje o projekcie niniejszego programu oraz prognozie oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce (www.ugk.pl), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 w Kobierzycach.

 

Projekt PGN - ZIP

 

Prognoza Gmina Kobierzyce - PDF

 

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko - PDFPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR