18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie duże
21°
DZIŚ
zachmurzenie duże
21°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Uwaga rolnicy !

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 419 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, powołana została komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Kobierzyce.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski dotyczące oszacowania szkód w uprawach m.in. kukurydzy, burakach cukrowych, roślinach strączkowych, w terminie do 18.09.2015r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie rolnika o ilości zwierząt

Oświadczenie rolnika o plonach

Będzie pomoc finansowa dla rolników którzy ponieśli starty w wyniku tegorocznej suszy

Wnioski o przyznanie pomocy w związku ze stratami wywołanymi przez suszę będzie przyjmowała ARiMR

Od 11 września 2015 r. do 30 września 2015 r. producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz stawki pomocy:

• 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
• 400 zł na 1 ha pozostałych powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Jedno gospodarstwo rolne nie może otrzymać pomocy wyższej niż równowartość 15 tys. euro. Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty, które spowodowały obniżenie dochodów z produkcji o ponad 30 % w porównaniu do średniej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z trzech lat z pięciu ostatnich lat po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej.

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z szacowaniem strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych suszą w 2015 r., które są łączone ze stratami w produkcji roślinnej, zasadne jest korzystanie przez komisje szacujące straty z poniższego wzoru do tej części protokołu.

Wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. - w produkcji zwierzęcej (.pdf 325,72 kB)

Ustalenie przez komisje szacujące straty procentowego obniżenia dochodu spowodowanego przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30% uprawnia producentów rolnych do składania wniosków o pomoc.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania szkód.

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.

Tekst: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR