21
czerwiec 2024, piątek
IMIENINY: Alicji, Alojzego

TERAZ
bezchmurnie
31°
DZIŚ
bezchmurnie
31°
JUTRO
pochmurnie
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 ROKU !

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w 2016 r. i szuka młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcieliby związać swoje życie z mundurem.

Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu, a po jego odbyciu uzyskasz prawo do posiadania stopnia wojskowego oraz tytułu żołnierza rezerwy.

Pełniąc ww. służbę masz prawo do:

• uposażenia z tytułu pełnienia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
- oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1500 zł;
- podoficerów 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1000 zł;
- szeregowych 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 750 zł.
• świadczeń pieniężnych , tj.:
- zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej;
- zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin;
- zasiłek alimentacyjny;
- zwrot kosztów eksploatacyjnych zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby przygotowawczej.

Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. będzie realizowane:

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. będzie realizowane:
1) na potrzeby korpusu oficerów – w terminie od 7 stycznia do 1 lipca;
2) na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
a) od 2 lutego do 30 czerwca,
b) od 5 lipca do 30 listopada;
3) na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:
a) od 7 stycznia do 29 kwietnia,
b) od 4 maja do 26 sierpnia,
c) od 6 września do 23 grudnia.

Jeśli nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu:
• e-mail: wkuwroclaw@wp.mi.pl,
• nr tel. 261 656 141,
• nr tel. 261 656 157,
gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz spełnić, aby zostać powołanym do ww. służby.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR