NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 ROKU !Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w 2016 r. i szuka młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcieliby związać swoje życie z mundurem.

Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu, a po jego odbyciu uzyskasz prawo do posiadania stopnia wojskowego oraz tytułu żołnierza rezerwy.

Pełniąc ww. służbę masz prawo do:

• uposażenia z tytułu pełnienia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:
- oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1500 zł;
- podoficerów 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 1000 zł;
- szeregowych 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego tj. 750 zł.
• świadczeń pieniężnych , tj.:
- zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej;
- zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin;
- zasiłek alimentacyjny;
- zwrot kosztów eksploatacyjnych zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby przygotowawczej.

Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. będzie realizowane:

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. będzie realizowane:
1) na potrzeby korpusu oficerów – w terminie od 7 stycznia do 1 lipca;
2) na potrzeby korpusu podoficerów, w terminach:
a) od 2 lutego do 30 czerwca,
b) od 5 lipca do 30 listopada;
3) na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:
a) od 7 stycznia do 29 kwietnia,
b) od 4 maja do 26 sierpnia,
c) od 6 września do 23 grudnia.

Jeśli nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu:
• e-mail: wkuwroclaw@wp.mi.pl,
• nr tel. 261 656 141,
• nr tel. 261 656 157,
gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz spełnić, aby zostać powołanym do ww. służby.