Ruszają nowe inwestycje

Na przestrzeni ostatniego miesiąca zostały podpisane dwie ważne dla Gminy Kobierzyce umowy. W tych ważnych wydarzeniach uczestniczyli Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Z-ca Wójta Piotr Kopeć, Skarbnik Maria Prodeus.
W dniu 28 września została podpisana umowa na realizację rozbudowy i modernizacji ośrodka zdrowia w miejscowości Kobierzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki tej rozbudowie mieszkańcy gminy zyskają większy i bardziej przyjazny obiekt. Koszt inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na maj 2017 roku.

Druga podpisana umowa dotyczy realizacji przebudowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Kobierzyce oraz budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Kobierzycach. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2017 roku.

Obydwie inwestycje będą finansowane z budżetu Gminy Kobierzyce.

Maria Okraszewska