Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie Wilczkowskim

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
W dniu 20 listopada 2015 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji Nr I/94 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Wilczkowskim do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Treść decyzji uroczyście odczytał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu mł. bryg. Krzysztof Stępień.

Po odczytaniu powyższy akt przekazał Komendant Miejski PSP we Wrocławiu st. bryg. Tomasz Newlaczyl na ręce Prezesa OSP druha Ryszarda Kądzieli oraz Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika.

W uroczystości wzięli udział również:

- mł. bryg. Mariusz Piasecki – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP we Wrocławiu,
- Józef Kmonk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje 17 jednostek OSP z terenu całego Powiatu Wrocławskiego i miasta Wrocławia.

mł. bryg. Mariusz Piasecki
Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
KM PSP we Wrocławiu,