Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

27 listopada miała miejsce XII Sesja Rady Gminy Kobierzyce.


Rozpoczęła się wyjątkowo, ponieważ Radni Gminy Kobierzyce oraz przedstawiciele pracowników Urzędu złożyli Wójtowi Ryszardowi Pacholikowi gratulacje z okazji otrzymania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Po tym uroczystym momencie rozpoczęły się obrady. Zostało podjętych 21 uchwał. Dotyczyły one m.in.: stawek podatku od środków transportowych, określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do Gminy Kobierzyce, przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kobierzyce”, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejna sesja odbędzie się 18 grudnia 2015 r. o godz. 9.00. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.

Maria Okraszewska