Sesja Rady Gminy Kobierzyce

W dniu 18 grudnia odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce.
Pierwszą uchwałą, która była podjęta była uchwała nadająca tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kobierzyce Andrzejowi Prażuchowi. Radni omawiali, a także podjęli uchwały dotyczące m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2015 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025, jak i również uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2016-2025. Radni podjęli także uchwałę dot. realizacji programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kobierzyce na lata 2016-2018”. Na XIII Sesji Rady został uchwalony budżet Gminy Kobierzyce na 2016 rok. Po stronie dochodów budżet w 2016 roku będzie wynosił ponad 138 mln zł, a po stronie wydatków ponad 151 mln zł. Wszystkie podjęte uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Gminy Kobierzyce są dostępne na stronie www.ugk.pl.

Maria Okraszewska