Projekt „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”
 

Dnia 22 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach przy ul. Ludowej 7, w Kobierzycach  odbyło się spotkania informacyjne zorganizowane przez Wójta Gminy Kobierzyce, podczas których przedstawiona została propozycja udziału w projekcie polegającym na umożliwieniu mieszkańcom pozyskania dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych, które służą do produkcji energii elektrycznej ze światła słonecznego.

Gmina Kobierzyce ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii m.in. w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych.

Proponowany mieszkańcom projekt zakłada budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej, ale z przeznaczeniem na potrzeby własne. Nie przewiduje on odsprzedaży wytworzonej przez instalacje energii elektrycznej przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty przyznania pomocy. Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020 może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (z terenu gminy Kobierzyce) mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Kobierzyce pok. 8 lub telefonicznie pod numerem 71 36 98 124. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wniosku dotyczącego udziału w programie wraz z ankietą informacyjną.

Wnioski wraz z ankietą informacyjną należy składać w terminie do dnia 05 stycznia 2016 roku (wtorek) do godz. 15:30 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 Kobierzyce.

Druk ankiety informacyjnej do udziału w programie można pobrać poniżej lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Kobierzyce, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30).


Fotowoltaika to technologia pozwalająca na zamianę energii słonecznej w prąd elektryczny, który ma wszechstronne zastosowanie: oświetlenie, grzanie, chłodzenie. Odbywa się to poprzez umieszczenie w miejscach eksponowanych na światło słoneczne (dach, grunt) specjalnych paneli. Instalacja fotowoltaiczna staje się nowoczesną, modną, a przede wszystkim ekologiczną alternatywą zasilania, daje znaczną niezależność od sieci energetycznej, oraz oszczędności.

Korzyści płynące z posiadania paneli:

Dokumenty do pobrania;

PDF - Ankieta ( PDF)

DOC - Regulamin udziału w projekcie ( Word)

DOC - Wzór umowy ( Word)

DOC - Wniosek ( Word)