SzkołyLp. Nazwa placówki Adres Telefon/email Dyrektor
1 Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach Kobierzyce ul. Parkowa 7 55-040 Kobierzyce 71 311-16-64 (tel. i fax)
szkola@spkobierzyce.pl
Grażyna Ciężka
2 Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Pustków Wilczkowski
ul. Kłodzka 2
55-040 Kobierzyce
71/311-83-91 311-82-65 (fax) szkolapustkowwilcz@gmail.com Beata Kuźmicz
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1 55-040 Kobierzyce 71 311-27-93 (tel.) 71 311-04-83 (fax) szkola@sisco.pl Beata Ćwiek
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej Wysoka ul. Chabrowa 99 52-200 Wrocław (71) 715 15 99
sekretariat-szkola@zspwysoka.pl
Halina Frodyma
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego w Tyńcu Małym Tyniec Mały ul. Szkolna 2 55-040 Kobierzyce 71/71-51-800 sekretariat.szkola@szkolatyniecmaly.pl Iwona Antman
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim Pustków Żurawski ul. Kolejowa 46 55-040 Kobierzyce 71 390-85-80
sppz@zsppustkow.pl
Zuzanna Moskal