19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
19°
DZIŚ
zachmurzenie małe
19°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Tańszy Prąd

z Kartą Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych, który oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; 
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ale tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 50% oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Dodatkowo posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje tańszy prąd do limitu zużycia 3000 kWh rocznie.

Rodziny uprawnione do skorzystania z zamrożonych cen prądu muszą złożyć do zakładu energetycznego oświadczenie.

Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej karty.

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informacje, jaka jest wysokość zniżek, można znaleźć korzystając z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny.

Gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Osoby zamieszkujące w gminie Kobierzyce wniosek powinny składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, biuro nr 1. Wniosek w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny. Wniosek można także składać dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl - tylko, jeśli posiada się profil zaufany.

Wniosek można pobrać w siedzibie GOPS Kobierzyce lub ze strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl

Monika Korkuś
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR