23
luty 2024, piątek
IMIENINY: Romany, Damiana, Polikarpa

TERAZ
słabe opady deszczu
11°
DZIŚ
słabe opady deszczu
10°
JUTRO
zachmurzenie duże
10°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Tu widać gigantyczny rozwój

Wydarzeniem ostatnich dni w Gminie Kobierzyce była z pewnością wizyta prezydenta RP Bronisława Komorowskiego związana z nadaniem imienia Tadeusza Mazowieckiego Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym.


Wśród wielu miłych słów Pan Prezydent wygłosił znamienne zdanie-„ Tu widać gigantyczny rozwój”- i nie sposób się z tym nie zgodzić. – „ Prezydent  Bronisław Komorowski był pod ogromnym wrażeniem prezentacji Gminy Kobierzyce, a szczególną uwagę zwróciły następujące dane: wzrost budżetu z 23 mln zł do 112 mln zł w latach 2001-2014, ogromne środki w kwocie około 4 mld euro zainwestowane przez podmioty gospodarcze, działające na terenie naszej gminy oraz utworzenie około 30 tysięcy nowych miejsc pracy”- powiedział towarzyszący Panu Prezydentowi Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce.

-W jaki sposób wymienione wskaźniki zmieniły życie mieszkańców gminy na przełomie tych lat?

Ryszard Pacholik - Nie sposób oczywiście odpowiedzieć w kilku słowach, zwrócę zatem uwagę tylko na kilka spraw. Gdy przed 6 laty zastanawialiśmy się, czego najbardziej potrzebują nasi mieszkańcy - postawiliśmy na rozwój komunikacji gminnej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że był to znakomity wybór. Trudno sobie nawet wyobrazić dojazd dzieci i młodzieży do różnych szkół, a dorosłych do pracy, bez tzw. „zielonych autobusów” z herbem Gminy Kobierzyce. Obecnie kursuje 12 autobusów na 7 liniach o numerach : 812, 852, 862, 862N, 872, 882, 892, które łącznie w ciągu roku pokonują ok. 1mln kilometrów. W roku 2013 sprzedano około 340 tysięcy biletów. Roczny koszt komunikacji na terenie gminy Kobierzyce: komunikacja międzygminna - 2 423 425,00zł; linia podmiejska - 612 (dotacja celowa ) – 703 000,00zł. Rozwój komunikacji gminnej był możliwy dzięki rozbudowie i powstaniu nowych odcinków dróg. Mam tu na myśli drogi lokalne, w całości finansowane z gminnego budżetu, jak również drogi powiatowe, wojewódzkie czy krajowe, w wielu przypadkach także współfinansowane przez nas. Rozwój gospodarczy Gminy Kobierzyce i powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych ( m.in. inwestycje koncernu LG i poddostawców) wręcz wymusiły budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz obwodnicy Tyńca Małego. Obie inwestycje rozwiązały wiele problemów z ruchem tranzytowym i dobrze służą mieszkańcom naszej gminy. Rozwój gospodarczy przyniósł wymierne korzyści także właścicielom nieruchomości. Na przestrzeni lat ceny gruntów poszły znacząco w górę i mimo kryzysu gospodarczego w świecie, w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie wyższym, niż w gminach ościennych. Bardzo pomogło w tym opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na całym obszarze gminy. W strategii rozwoju gospodarczego Gminy Kobierzyce nie zapominamy o dzieciach i młodzieży, bo to właśnie oni stanowić będą o przyszłości tego regionu. Z myślą o nich stworzyliśmy bazę oświatowo-wychowawczą na wysokim poziomie. Nowoczesna szkoła w Tyńcu Małym, rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolno-żłobkowego w Wysokiej, rozbudowa szkół w Bielanach Wrocławskich i Pustkowie Żurawskim, czy wreszcie Hala Sportowo- Widowiskowa w Kobierzycach są tego najlepszym przykładem. Z myślą o dzieciach i młodzieży powstały boiska wielofunkcyjne, jest realizowany program zajęć pozalekcyjnych w szkołach, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach oraz w świetlicach wiejskich i profilaktycznych. Wszystko po to, by dzieci i młodzież mogły się rozwijać i realizować swoje pasje.

- Dziękuję za rozmowę

                                                                                  Rozmawiał – Janusz Kołodziej

 
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR