Tu widać gigantyczny rozwój

"Tu widać gigantyczny rozwój" cz. II
Ostatnio omówiona została między innymi wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Gminie Kobierzyce. W trakcie uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, dostojny gość zapoznał się z tym, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat i związane było z rozwojem gospodarczym tego regionu naszego kraju. Będąc pod dużym wrażeniem tego co usłyszał i zobaczył osobiście, Bronisław Komorowski wypowiedział między innymi znamienne słowa-„ Tu widać gigantyczny rozwój” i ta wypowiedź posłużyła za motto tego artykułu.

- Podczas pobytu w Kobierzycach miał Pan okazję porozmawiać osobiście z Panem Prezydentem. Co szczególnie interesowało Bronisława Komorowskiego?

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce- Faktycznie, towarzyszyłem Panu Prezydentowi niemal przez cały czas jego pobytu na kobierzyckiej ziemi i potwierdzam, że taka rozmowa rzeczywiście miała miejsce. Nasz gość interesował się niemal wszystkim, głównie interesowały go aspekty związane z rozwojem gospodarczym gminy, a przede wszystkim warunki życia mieszkańców. Pytał jakie działania podejmowały w przeszłości i podejmują obecnie władze samorządowe Gminy Kobierzyce, by poziom życia stale się podnosił. W poprzednim wydaniu biuletynu podane zostały liczby, które dobitnie potwierdzają rozmach inwestycyjny i związany z tym rozwój gospodarczy tego regionu. Omówione zostały też takie zagadnienia jak : budowa dróg, komunikacja gminna i rozwój bazy oświatowo- dydaktycznej związany z budową nowych szkół, przedszkoli czy żłobków. O tym i o wielu innych aspektach Bronisław Komorowski został przeze mnie poinformowany i muszę powiedzieć, że szczerze nam gratulował.

- Porozmawiajmy zatem o tych „ innych aspektach”. Co Pan ma na myśli?

Ryszard Pacholik- Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje są bardzo ważne dla mieszkańców i bezpośrednio wpływają na poziom życia mieszkańców. Nowe drogi i komunikacja gminna- to lepszy komfort jazdy do pracy i domu, nowe szkoły- to lepsze warunki do nauki dla dzieci i młodzieży itd., itp. Ale to nie wszystko!. Od lat staramy się prowadzić takie działania, by nasi mieszkańcy mogli się ze sobą integrować, by w jak największym stopniu utożsamiali się z miejscem, w którym żyją. Dlatego też między innymi przed kilku laty przyjęliśmy program budowy świetlic wiejskich. Uważamy, że takie obiekty są bardzo potrzebne w każdej miejscowości. Tam dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny, mogą się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania. To są również miejsca, gdzie liderzy lokalnej społeczności mogą realizować swoje pomysły dla dobra wsi i jej mieszkańców, czy też po porostu wszyscy mogą bawić się i spędzać czas wolny w miłym towarzystwie. W ramach programu wybudowaliśmy 11 nowych świetlic w takich miejscowościach jak: Bielany Wrocławskie, Budziszów, Chrzanów, Damianowice, Magnice, Małuszów, Owsianka, Pustków Żurawski, Solna, Szczepankowice i Wierzbice. W tym roku zakończymy budowę świetlic w Cieszycach i Racławicach Wielkich. Budowane są nowe obiekty w Jaszowicach, Tyńcu nad Ślęzą i w Wysokiej ( w ramach budowy nowego kompleksu szkolnego). W fazie projektowej są świetlice w Ksieginicach, Kuklicach i Ślęzie. Pozostałe budynki zostały odremontowane, a wiele z nich zyskało nowe oblicze ( Bąki, Dobkowice, Krzyżowice, Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Rolantowice, Tyniec Mały, Żerniki Małe). Aktualnie remontowane są budynki w Domasławiu i Królikowicach. Program budowy świetlic wiejskich będziemy uważać  za zakończony, gdy nowe obiekty powstaną także w Żurawicach, Nowinach i Biskupicach Podgórnych.

- Czas wolny to także rekreacja i sport. Jaką ofertę w tym zakresie proponuje mieszkańcom Gmina Kobierzyce?

Ryszard Pacholik- Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego- niezależnie od wieku. Naszym sztandarowym obiektem, którego mogą nam pozazdrościć mieszkańcy innych miejscowości jest oczywiście Hala Widowiskowo- Sportowa w Kobierzycach. Tam odbywały się już wydarzenia sportowe o zasięgu ogólnopolskim, a nawet europejskim ( Mistrzostwa Europy w karate, mecze piłkarek ręcznych, turnieje halowej piłki nożnej itp.).Działa też ciesząca się sporym powodzeniem nowocześnie wyposażona siłownia. Hala jest też miejscem wydarzeń artystycznych i kulturalnych na wysokim poziomie, tak więc śmiało można powiedzieć, że ta inwestycja była „strzałem w dziesiątkę”! W wielu miejscowościach do dyspozycji mieszkańców są wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, z których także korzystają dzieci i młodzież szkolna w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Działają kluby piłkarskie, sekcje sportowe i kółka zainteresowań. Baza sportowa stale się powiększa. Ostatnio dużym powodzeniem zaczyna się cieszyć nie tylko „ Orlik”, ale też nowoczesna hala sportowa w Tyńcu Małym, a pamiętajmy, że podobny obiekt ma powstać  w nowo budowanej szkole w Wysokiej. Nie zapominamy też o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Właśnie z myślą o nich powstały już i nadal będą budowane bogato wyposażone place zabaw, a „ Arkalandia„ w Bielanach Wrocławskich jest doskonale znana nie tylko mieszkańcom Gminy Kobierzyce.  Także w  tej miejscowości już niedługo powstaną sale kinowe (w ramach centrum handlowego) i zespół basenów (przy ścisłej współpracy  wykonawcy z władzami samorządowymi), co jeszcze bardziej powinno wzbogacić ofertę spędzenia czasu wolnego.

- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał – Janusz Kołodziej