“Twój parasol“

aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej apli-kacji mobilnej „Twój parasol”, która jest praktycznym i skutecznym narzędziem umożliwiającym uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami (https://twojparasol.com). Pobrać ją też można za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowa-nym adresem e-mail, możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, a także zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przypominamy również, że GOPS w Kobierzycach nie-przerwanie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na stan epidemii i konieczność dostosowania się do wymogów społecznej kwarantanny po-moc udzielana jest w formie on- line. UWAGA Jeśli potrzebujesz pomocy, wejdź na stronę niebie-skalinia.info – znajdziesz tam listę placówek, które udzielą ci pomocy lub zadzwoń na całodobowy telefon Niebieskiej Linii (Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie): 800 120 002.

Opracowała: Bożena Noga