Uroczystość wręczenia stypendiów Gminy Kobierzyce
W dniu 18 października 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ze Żłobkiem w Wysokiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych Gminy Kobierzyce przyznawanych najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2016/2017. Wyróżnieni uczniowie odbierali stypendia z rąk: Ryszarda Pacholika Wójta Gminy Kobierzyce oraz Elżbiety Regulskiej Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce. Uroczystość uświetniona została występem: uczniów Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz stypendystki Nel Maślanka. Stypendia artystyczne otrzymali: Nel Maślanka, Paulina Żyłka. Stypendia naukowe otrzymali: Konstanty Andrzejczak, Hanna Bazan, Oliwia Bryś, Karolina Ceglarska, Jakub Ceglarski, Judyta Czerniewicz, Milena Derechowska, Barbara Drozdowska, Kamila Kwiatek, Michalina Matuszewska, Marcel Mordarski, Matylda Odrowąż-Wilkońska, Alicja Pałeczka, Julia Pawicka, Oliwia Pordzik, Dominika Tatuch, Oliwia Wacław.