Uwaga na barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która osiąga od 1 do 4 m wysokości, występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg oraz na nieużytkach czy odłogach. 
Barszcz Sosnowskiego ma działanie toksyczne i alergizujące. Posiada właściwości parzące, które ujawniają się w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza mogąc powodować bardzo poważne trudno gojące się rany, trwałe blizny i zapalenie skóry.

Właściciel bądź władający nieruchomością zobowiązany jest do usunięcia przedmiotowej rośliny. Aby skutecznie pozbyć się barszczu Sosnowskiego konieczne jest zastosowanie środków chemicznych, oraz powtarzanie zabiegu chemicznego zwalczania minimum 4-krotnie.

W związku ze stwierdzeniem występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kobierzyce, Urząd Gminy Kobierzyce podjął kroki w celu zwalczania w/w rośliny. Stwierdzenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenach znajdujących się w Gminie Kobierzyce należy zgłaszać do tut. Urzędu Gminy pod nr tel. 71 36 98 111 lub pod adresem mailowym: hmichalak@ugk.pl

Hanna Michalak