17
lipiec 2024, środa
IMIENINY: Anety, Bogdana, Aleksego

TERAZ
zachmurzenie małe
24°
DZIŚ
zachmurzenie małe
24°
JUTRO
zachmurzenie duże
26°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Uwaga Rolnicy

susza

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kobierzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce – Biuro Obsługi Klienta jak również na stronie internetowej www.ugk.pl.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Komisja szacuje straty powstałe w wyniku suszy na podstawie raportów z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W raportach IUNG określone jest zagrożenie suszą rolniczą na poziomie gminy, wskazane są również uprawy zagrożone suszą na poszczególnych kategoriach gleb.

Dla Gminy Kobierzyce zagrożenie suszą rolniczą występuje dla kategorii:

- gleby I (bardzo podatna) w uprawach:

zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, chmiel, tytoń, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych,

- gleby II (podatna), w uprawach:

zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, buraków cukrowych, chmiel, tytoń, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych,

- gleby III (średnio podatna), w uprawach:

zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, tytoń, krzewów owocowych i roślin strączkowych,

- gleby IV (mało podatna podatna), w uprawach:

krzewów owocowych.

W związku z powyższym Komisja zobowiązana jest szacować straty spowodowane suszą wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie, w danej uprawie, na określonej kategorii gleb, zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym, wystąpiła susza.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR