Uwaga Rolnicy

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kobierzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce – Biuro Obsługi Klienta jak również na stronie internetowej www.ugk.pl.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Na dzień dzisiejszy (26 czerwca 2018 r.) w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Kobierzyce wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku, rzepiku, truskawek, krzewów i drzew owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych.

Wzory dokumentów:

logo pdf- Wniosek Producenta Rolnego

logo pdf - Oświadczenie Producenta Rolnego  1

logo pdf - Oświadczenie Producenta Rolnego 2