Uwaga Wnioski Obszarowe 2021 r.

od 2021r. wnioski obszarowe składane są tylko za pomocą Internetu w aplikacji e-WniosekPlus 

Od tego roku do rolników nie są wysyłane pocztą spersonalizowane wnioski oraz nie ma oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku. Od tego roku nastąpiła także zmiana i rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych muszą podać dane dotyczące poszczególnych zasiewów.

Zapraszamy do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, gdzie doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków o dopłaty, preferowany kontakt telefoniczny pod nr: 71 339 80 21, wew. 242, 153

Plakat