20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
15°
DZIŚ
zachmurzenie duże
27°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ważna Informacja

W związku z informacją, iż projekt pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”,

logo

w którym Gmina Kobierzyce bierze udział jako Partner został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 informujemy, że żaden podmiot nie został upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami, ani prowadzenia działań informacyjnych i składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach projektu partnerskiego.

Zaciąganie przez mieszkańców jakichkolwiek zobowiązań z tytułu uzyskania dofinansowania na instalacje w ramach Projektu jest przedwczesne. Nie są znane w chwili obecnej szczegółowe wymogi techniczne, jakie będą musiały być spełnione w odniesieniu do instalacji oraz samych wykonawców instalacji i trybu ich wyboru. Wiadomo, że będą one wyższe niż standardowo oferowane na rynku. Abyście Państwo zatem nie narażali się na ryzyko zbędnych wydatków, prosimy o zachowanie jak największej ostrożności w stosunku do kierowanych do Państwa w chwili obecnej ofert na usługi w zakresie pozyskania dotacji czy dostawy instalacji.

Wszelkie rzetelne i wiarygodne informacje na ternie Gminy Kobierzyce będą udzielane jedynie przez Lidera projektu tj. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość projektu oraz Partnera tj. Gminę Kobierzyce.

Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Gminy Kobierzyce są:
Monika Penczak - Kierownik Referatu Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych tel. 71 36 98 226 e-mail: mpenczak@ugk.pl.
Hanna Żurawska – Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska tel. 71 36 98 124 e-mail: hmichalak@ugk.pl.

Szersze działania informacyjne planowane są dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co może nastąpić za 2-4 miesiące.

Monika Penczak
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR