Ważna Informacja GOPS

platforma komunikacyjna dla osób objętych kwarantannąW związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że MRP i PS we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiło, pod niżej wskazanym linkiem, platformę komunikacyjną https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym pracownicy tut. Ośrodka w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pełnią dyżury pod numerami telefonu :

71 369 80 00

609 757 800

oraz od godz.15.30 do 19. 00 także w soboty i niedziele pod nr tel. 609 757 800, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza objętych kwarantanną, ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk