Ważna informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DOTYCZY NAWET 1 KURY !!!W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w dniu 28 grudnia 2016 r. wszedł w życie przepis* który nakazuje m. in. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 71 3479820.

Nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia będzie skutkowało zastosowaniem przez Inspekcję Weterynaryjną kar administracyjnych przewidzianych prawem.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

http://www.wroc.piw.gov.pl/piwwroc.php