Wójt Gminy Kobierzyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Logotypy

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2022r o godz.15.00

ikona pdf - Zarządzenie

ikona pdf - Ogłoszenie o konkursie

ikona pdf - Wzór oferty

ikona pdf - Obowiązek informacyjny