Wójt Gminy Kobierzyce Ogłasza Otwarty Konkurs

ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kobierzyce na rok 2021 pt.,,Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, w tym ich dokarmianie, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2021 r. ’’.

Zarządzenie Nr RINiŚ.0050.1.248.2020 Wójta Gminy Kobierzycez dnia 22 grudnia 2020 r.