Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy

w Tyńcu Małym w Gminie Kobierzyce

Logo

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie na wyposażenie Dziennego Domu Pomocy w Tyńcu Małym w ramach wieloletniego rządowego Programu „Senior+” na lata 2021-2025. W lipcu b.r została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim na zakup wyposażenia: m.in. mebli, komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu AGD, sprzętu do rehabilitacji oraz ćwiczeń i innych sprzętów potrzebnych do funkcjonowania obiektu. W Domu Pomocy, będzie mogło przebywać 30 seniorów powyżej 60 roku życia. Wartość projektu objętego dofinansowaniem to kwota 311 913,95 zł brutto, dotacja ze środków krajowych to 240 000,00 zł. Projekt będzie zrealizowany do grudnia 2021r.