Wyróżnienia dla Gminy Kobierzyce

Miło nam poinformować, że Gmina Kobierzyce otrzymała dwa wyróżnienia.
Znalazła się na 2. miejscu w Rankingu Najdynamiczniej rozwijających się Samorządów w latach 2003 - 2015 oraz na 2. Miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2016 w kategorii Gmina Wiejska . Warto zauważyć, iż w ramach obu rankingów były brane pod uwagę wszystkie gminy. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest niezależny, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Te zaszczytne wyróżnienia Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce Piotr Kopeć odebrał w dniu 14 listopada 2016 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Organizatorami rankingu byli: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska".