XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce

W trakcie XL Sesji została zaprezentowana nagroda otrzymana przez Gminę Kobierzyce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Gmina Kobierzyce zajęła pierwsze miejsce w wyżej wymienionym rankingu. Szczegóły przedstawił Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Na ostateczną ocenę złożyło się badanie wielu aspektów funkcjonowania gmin w Polsce:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu
8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących
9. Relacja wydatki inwestycyjne do dochodów własnych
10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem.

Pomimo tak wielu kryteriów nasza Gmina okazała się najlepsza!

Oprócz prezentacji dotyczącej nagrody, Radni obradowali między innymi nad zmianami w systemie gospodarki odpadami komunalnymi (co wymuszają zmiany w ustawie), nad "Kobierzycką Kartą Dużej Rodziny", nad Programem Ograniczania Niskiej Emisji, nad formalnym utworzeniem nowego żłobka w Wysokiej, nad zapewnieniem warunków dla osiedlenia polskich repatriantów ze wschodu, a także nad planami zagospodarowania przestrzennego.