XVI Edycja Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce

uroczyste wręczenie stypendiów
W dniu 17 października 2018r. w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w Kobierzycach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach XVI edycji Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce. Przyznane zostały 32 stypendia, w tym 25 stypendiów w kategorii naukowej i 7 stypendiów w kategorii artystycznej.

Głównym celem tego programu jest promowanie i materialne wspieranie uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w różnych sferach działalności naukowej i artystycznej.

Taka forma wsparcia wpływa na wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów w środowisku szkolnym, za zarazem motywuje do rozwijania umiejętności i zainteresowań w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej.