Z Obrad Rady Gminy Kobierzyce

9 września, po przerwie wakacyjnej, odbyła się XL Sesja Rady Gminy Kobierzyce
W trakcie obrad zostało podjętych 16 uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2022 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce; zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kobierzyce; wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Kobierzyce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Kobierzyce; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

 Maria Okraszewska