18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
25°
DZIŚ
bezchmurnie
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Z Obrad Rady Gminy Kobierzyce

21 marca odbyła się LIII Sesja Rady Gminy Kobierzyce

Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2018-2024. Zostało podjętych 20 uchwał. Dotyczyły one m.in.: zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2024 rok; Wieloletniej Prognozy Finansowej; dopłat w latach 2024-2027 dla wybranych grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kobierzyce; przyjęcia programu „Karta Mieszkańca Gminy Kobierzyce”; wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstw powołanych do realizacji projektów pn.: „Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” oraz „Cyfrowa szansa”; wyrażenia zgody na przekazanie zadania i zawarcie z Gminą Wrocław porozumienia powierzającego Gminie Wrocław realizację zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego; planów zagospodarowania przestrzennego.

W skład Rady Gminy Kobierzyc VIII kadencji wchodzili: Radosław Jankiewicz, Apolonia Kasprzyk-Czepielinda, Krzysztof Kmiecik, Andrzej Krzesłowski, Henryk Łoposzko, Adrian Łukowicz, Wiesław Muraczewski, Damian Wrona, Adam Raś, Elżbieta Regulska, Robert Sala, Czesław Stadnik, Wiesław Szwed, Anna Trojanowska-Zochniak, Jarosław Zawisza.

Maria Okraszewska
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR