19
czerwiec 2024, środa
IMIENINY: Boże Ciało, Gerwazego, Protazego

TERAZ
zachmurzenie małe
20°
DZIŚ
umiarkowane opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
22°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

"Za życiem" w Kobierzycach- najważniejsze informacje

Z dniem 1 stycznia 2017 r. rusza, także w Kobierzycach, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o objecie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.

Druki wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny będą dostępne od 1 stycznia 2017 r. w biurze nr 11 – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W.Witosa18.

Wniosek będzie również dostępny na naszej stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl

Kto może złożyć wniosek:

1. Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
2. Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Co rozumiemy przez rodzinę:

Rodzina w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:
• małżonków,
• rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
• rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Na czym polega koordynacja?

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
1. Opracowywaniu katalogu możliwego do uzyskania wsparcia wspólnie z:
a. kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
b. rodziną kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
c. rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
2. Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Poradnictwo obejmuje:
1. Przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. Wsparcie psychologiczne;
3. Pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
4. Dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przydatne numery telefonów:
GOPS ul. W.Witosa 18 – 71 3698000; 713698022

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR