18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
24°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
23°
JUTRO
bezchmurnie
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Zaproszenie

do udziału w: LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH
UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju.
Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce

Opis programu

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów. 
 2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
  1. stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8; 
  2. stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021, objętym pandemią, uzyskali tytuł laureata lub finalisty, zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i nie brali udziału w programie stypendialnym roku 2021; 
  3. stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
 3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
  1. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  2. dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
 4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.
  Ikona PDF - Wniosek
  Ikona DOC - Wniosek
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
  2. uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
  3. klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
 5. Termin składania wniosków:  od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
  • ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
  • wrzucenie wniosków oraz załączników do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy w Kobierzycach;
  • przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!

 • wniosek należy wypełnić we wszystkich polach, 
 • bardzo ważny jest kontakt do rodzica / opiekuna prawnego (numer telefonu oraz adres e-mail). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 71 36-98-197 lub 71 36-98-196.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR