Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce

w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendium naukowego i artystycznegoplakat