18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
21°
DZIŚ
zachmurzenie małe
21°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Zawiadomienie o Zmianie Wysokości Stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że z dniem 01.01.2021r. ulega zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wynosi - 29 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości

Od dnia 01.01.2021r. przysługują zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Zadeklarowaną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie.

Zawiadomienia wraz z blankietami o zmianie wysokości opłaty obowiązujące od 01.01.2021 zostaną wysłane do mieszkańców za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XXIV/478/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  • Uchwała nr XXII/418/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  • Uchwała nr XXII/419/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR