Zawiadomienie o Zmianie Wysokości Stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiWójt Gminy Kobierzyce informuje, że z dniem 01.01.2021r. ulega zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wynosi - 29 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości

Od dnia 01.01.2021r. przysługują zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Zadeklarowaną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie.

Zawiadomienia wraz z blankietami o zmianie wysokości opłaty obowiązujące od 01.01.2021 zostaną wysłane do mieszkańców za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: