Zdalna szkoła+

w Gminie Kobierzyce

Logotypy projektu

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinansowanie w kwocie 54 759,00 zł z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Jest to już drugie dofinasowanie z tej instytucji dla uczniów w i nauczycieli ze szkół podstawowych z którego gmina skorzystała. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozwoliły na zakup 20 laptopów i 1 tableta niezbędnych do realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół podstawowych i może zostać użyczony (w przypadku uruchomienia zdalnego nauczania) uczniom i nauczycielom na czas epidemii Covid-19 a po jej zakończeniu pozostanie w szkołach. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ma na celu wsparcie uczniów z niezamożnych rodzin z minimum trójką dzieci i nauczycieli niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.