ZIT WrOF

informacje nt. możliwości rozwojowych Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoIkona PDF - Bon na innowację (dostępność plus)

Ikona PDF - Bon na innowację (etap usługowy)

Ikona PDF - Aktywna integracja (nabór wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz integracji społeczno - zawodowej)