ZIT WrOF w GUS

opracowanie dotyczące Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoNa stronie GUS opublikowane zostało opracowanie pt. Uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przestrzenne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2018 r. Można się z niego wiele dowiedzieć o sytuacji demograficznej, uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych naszego ZIT-u.

ikona PDF - Pobierz